Löner & personal

 
Dina medarbetare är en av dina absolut viktigaste resurser och största kostnader, och inget får gå fel eller missas med lönerna. Vi på Wakers har lång erfarenhet av att upprätta löner, skriva specifikationer och arbetsgivardeklarationer, hantera semesterersättningar, reseräkningar, traktamenten och ledigheter - med andra ord kan vi sköta hela din löneadministration. Du kan också låta din personal tidrapportera till vårt webbaserade lönesystem. Vi kan också hjälpa dig att tolka regler kring t.ex kollektivavtal eller andra frågor som kan vara komplicerade.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Reseräkningar, utlägg och drivmedelsförmåner
 • Intyg och rapporterar av statistik internt och externt
 • Ersättningar, förmåner och löneväxling
 • Underhåll av personalregister
 • Bankutbetalningar
 • Deklarationsombud
 • Pensionsrapportering
 • Föräldraledighet
 • Semestrar
 • Skatter
 • Lönerevision


Kontakta oss