Rådgivning & skattekonsultation

 
Den som sköter din redovisningen får också en mycket god helhetssyn på ditt företags ekonomi. Det gör att vi kan hjälpa dig med rådgivning i allt från enklare ekonomiska frågor till avancerad strategi och hur du kan effektivisera, optimera och utveckla dina affärer.

Vi är specialister på ekonomisk rådgivning till ägarledda företag och deras ägare. Våra rådgivare har lång erfarenhet från en mängd olika typer av branscher, bolag och verksamheter. Vår samlade erfarenhet gör att vi har lätt att förstå just din situation, och tillsammans med dig kan hitta optimala lösningar som passar ditt bolag och dig som ägare.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Skatteoptimering i svenska ägarledda bolag
 • Skatteoptimering för ägarna till bolagen
 • Generationsskiften
 • Stöd vid försäljning av bolag
 • Stöd vid uppköp eller samgående med andra bolag
 • Ekonomisk coaching
 • Aktieägaravtal med rimliga värderingsmodeller
 • Bolagsstrukturering med holdingbolag
 • Ägarens ekonomiska framtidsprognos och åtgärdsplan
 • Ägarskifte - köpa loss delägare med bl.a finansiering via bolagets egna kapital
 • Bottomline rådgivning, budget och åtgärdsplan
 • Nyckelpersoner som delägare via preferensaktier och modell för utlösen
 • Budgetering och investeringsplanering
 • Finansiering, förberedelser av planer till finansiärer samt stöd vid möten
 • Generell ekonomisk rådgivning
 • Styrelsearbete
 • Bolagsbildning, likvidationer och fusioner
 • Effektivisering av ekonomiprocesser


Kontakta oss