Bokslut och årsredovisning

 
Ditt bokslut och din årsredovisning visar avgörande information om hur företaget mår. Vilket kan ligga till grund för viktiga ekonomiska beslut om till exempel expansion och utveckling. Det handlar ofta om årsbokslut, men även ett periodbokslut kan ge värdefulla fakta. Följaktligen måste varje bokslut vara tillförlitligt.

Wakers, med kontor i Stockholm och Sundbyberg, följer mycket god redovisningssed vid upprättande av bokslut. Vi ger er ett grundligt material och hjälper er gärna att analysera resultatet.

En korrekt upprättad årsredovisning måste vara lyhörd för ändrade bokslutsnormer och förändringar inom företaget. Som auktoriserad redovisningskonsult erbjuder Wakers heltäckande rapporter och beslutsunderlag.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Bokslutsrapport
  • Stämmoprotokoll
  • Aktiebok
  • Årsredovisning


Kontakta oss