Vi kan ta hand om hela din ekonomiska administration
Plus att vi kan hjälpa dig att digitalisera den

Förmodligen är du mer intresserad av att driva företag än av ekonomihantering, redovisning och löneadministration. Och du gör helt rätt i att fokusera på det du kan bäst och brinner för. Oftast blir det också mycket mer kostnadseffektivt att låta oss sköta hela eller delar av din ekonomiadministration.
Vi är idag 32 redovisningsexperter fördelade på två olika kontor. Alla har vi lång erfarenhet och djup kunskap om alla regler, metoder och nya bestämmelser.
Vi har ett brett utbud av tjänster och kunskap inom administration, från lönehantering, redovisning och bokslut, till hjälp med att digitalisera din administration. Det gör att vi kan ta hand om hela din ekonomin, eller bara sköta vissa delar av den.
Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte så kan vi se hur vi bäst kan hjälpa ditt företag, utifrån just era förutsättningar, resurser och budget.

RÅDGIVNING &
SKATTEKONSULTATION

Den som sköter din redovisningen får också en mycket god helhetssyn på ditt företags ekonomi. Det gör att vi kan hjälpa dig med rådgivning i allt från enklare ekonomiska frågor till avancerad strategi och hur du kan effektivisera, optimera och utveckla dina affärer.

Vi är specialister på ekonomisk rådgivning till ägarledda företag och deras ägare. Våra rådgivare har lång erfarenhet från en mängd olika typer av branscher, bolag och verksamheter. Vår samlade erfarenhet gör att vi har lätt att förstå just din situation, och tillsammans med dig kan hitta optimala lösningar som passar ditt bolag och dig som ägare.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Skatteoptimering i svenska ägarledda bolag
 • Skatteoptimering för ägarna till bolagen
 • Generationsskiften
 • Stöd vid försäljning av bolag
 • Stöd vid uppköp eller samgående med andra bolag
 • Ekonomisk coaching
 • Aktieägaravtal med rimliga värderingsmodeller
 • Bolagsstrukturering med holdingbolag
 • Ägarens ekonomiska framtidsprognos och åtgärdsplan
 • Ägarskifte - köpa loss delägare med bl.a finansiering via bolagets egna kapital
 • Bottomline rådgivning, budget och åtgärdsplan
 • Nyckelpersoner som delägare via preferensaktier och modell för utlösen
 • Budgetering och investeringsplanering
 • Finansiering, förberedelser av planer till finansiärer samt stöd vid möten
 • Generell ekonomisk rådgivning
 • Styrelsearbete
 • Bolagsbildning, likvidationer och fusioner
 • Effektivisering av ekonomiprocesser

Kontakta oss

BOKSLUT,
RESULTATPLANERING &
ÅRSREDOVISNING

Bokslut, årsredovisning och periodbokslut är viktiga för att få en samlad överblick av hur ditt företag egentligen mår. Bokslutsarbetet innebär att den löpande bokföringen kontrolleras, och justeringar görs för att skapa en mer rättvisande bild av det år som gått. Har vi tagit hand om din löpande bokföring är går detta arbete ganska snabbt. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven sköter rapportering till Skatteverket. Alla aktiebolag måste dessutom enligt lag varje år upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket.

Rapporterna ger också en viktig grund för ekonomiska beslut som till exempel investeringar, expansion och utveckling. Därför måste de vara helt korrekta och tillförlitliga och ta hänsyn till ändrade bokslutsnormer och förändringar inom företaget. När det är dags för det årliga bokslutsarbetet sitter vi först gärna ner med dig och går igenom det som hänt under året.

Exempel på några tjänster vi erbjuder:

 • Bokslutsrapport
 • Bokslutstransaktioner
 • Bokslutsdispositioner
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Stämmoprotokoll
 • Aktiebok
 • Årsredovisning
 • Årsavstämning

Kontakta oss

REDOVISNING &
RAPPORTERING

Att sköta bokföring och redovisning kräver mycket tid, engagemang och kunskap. Lagarna och reglerna är många och ofta rätt så komplicerade. Ökad internationell och digital handel gör också att de måste justeras kontinuerligt, så det kräver också att man är väl insatt och uppdaterad.

Vi kan ta hand om hela er ekonomiadministration eller bara sköta vissa delar av den. Ofta jobbar vi tillsammans med kunden genom det digitala molnet. Kunden tar hand om vissa delar och vi sköter andra. Tillsammans får vi då till en riktigt effektiv och konkurrenskraftig ekonomiadministration. Men vi kan naturligtvis även sköta din bokföring på traditionellt sätt. Några exempel på det vi kan hjälpa er med:

 • Löpande bokföring
 • Redovisning
 • Momsdeklarationer
 • Kundreskontra, fakturering och påminnelser
 • Leverantörsreskontra och betalningsservice
 • Fastighetsredovisning
 • Skattedeklaration
 • Resultatrapportering
 • Periodbokslut

Kontakta oss

LÖNER &
PERSONAL

Dina medarbetare är en av dina absolut viktigaste resurser och största kostnader, och inget får gå fel eller missas med lönerna. Vi på Wakers har lång erfarenhet av att upprätta löner, skriva specifikationer och arbetsgivardeklarationer, hantera semesterersättningar, reseräkningar, traktamenten och ledigheter - med andra ord kan vi sköta hela din löneadministration. Du kan också låta din personal tidrapportera till vårt webbaserade lönesystem. Vi kan också hjälpa dig att tolka regler kring t.ex kollektivavtal eller andra frågor som kan vara komplicerade. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Reseräkningar, utlägg och drivmedelsförmåner
 • Intyg och rapporterar av statistik internt och externt
 • Ersättningar, förmåner och löneväxling
 • Underhåll av personalregister
 • Bankutbetalningar
 • Deklarationsombud
 • Pensionsrapportering
 • Föräldraledighet
 • Semestrar
 • Skatter
 • Lönerevision

Kontakta oss

RUTINER & VERKTYG FÖR...

...DIN DIGITALISERING

Vi kan följa med dig från det gamla sättet att sköta ekonomin...

Hur det ofta ser ut hos företag som inte digitaliserat. Som arbetar på det gamla, traditionella sättet. Men vi förstår er, och har en hel del kunder som fortfarande arbetar så.
Wakers kan arbeta även på det sättet, det var så vi började, men det finns många fördelar med att digitalisera. Wakers kan hjälpa er att digitalisera både verktygen och rutinerna i den takt och omfattning som ni klarar av. Det är en stor investering i utbildning, organisationsförändring och teknik, och det är förståeligt att ni kanske vill ta det successivt. Inga problem för Wakers.
Dock betalar sig digitaliseringen rätt snabbt, och att göra den är nödvändigt förr eller senare. Om ett par år kommer den vara självklar och ses som det naturliga sättet att sköta ekonomi och administration.

...till ett som är bättre anpassat till nuet

När du sköter din redovisning digitalt innebär det att bokföringen sköts i ett webbaserat redovisningsprogram. Så lite bokföringsmaterial som möjligt ska finnas på papper.
Sedan de smarta telefonerna kom har bokföringen blivit ännu enklare och framför allt helt mobil. Eftersom du har åtkomst till alla rapporter och underlag var du än befinner dig får du mycket större kontroll över din verksamhet.
Vad Wakers kan erbjuda er för digitaliseringen:

 • Val av system
 • Sätta upp systemet och rutinerna
 • Integrera med befintliga system som fungerar bra
 • Mata in gammal data i de nya systemen
 • Processbeskrivning
 • Utbildning
 • Uppföljning av att allt fungerar

Kontakta oss